Usługa Helpdesk - pomoc merytoryczna oraz techniczna dla użytkowników naszych systemów. Operatorzy systemów w razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów, bądź nieścisłości zostaną poinstruowani przez naszych konsultantów w jaki sposób najszybciej usunąć powstałą usterkę lub jak wykonać daną operację w systemie. Ponadto każdy użytkownik usługi korzystając z internetowego systemu Helpdesk, w każdej chwili może:
  • pobrać aktualną dokumentację techniczną do używanych systemów,
  • zgłosić nieprawidłowość, błąd w działaniu systemów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat w/w usługi prosimy o kontakt z Działem wdrożeń i pomocy technicznej:

tel. +48 (33) 828 55 86
email: dms@jbr.pl